bradford nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bradford nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bradford giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bradford.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bradford

    United States printer (born in England) whose press produced the first American prayer book and the New York City's first newspaper (1663-1752)

    Synonyms: William Bradford

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).