bort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bort.

Từ điển Anh Việt

  • bort

    /bɔ:t/

    * danh từ

    mảnh vụn kim cương

    kim cương kém phẩm chất