bortsch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bortsch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bortsch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bortsch.

Từ điển Anh Việt

  • bortsch

    * danh từ cũng borsch

    món xúp bóoc (xúp rau chua của Nga)

Từ điển Anh Anh - Wordnet