borsch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

borsch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm borsch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của borsch.

Từ điển Anh Việt

  • borsch

    /bɔrʃtʃ/

    * danh từ

    boocsơ, xúp củ cải đỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet