bolshevism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bolshevism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bolshevism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bolshevism.

Từ điển Anh Việt

  • bolshevism

    /'bɔlʃivizm/

    * danh từ

    chủ nghĩa bônsêvíc

Từ điển Anh Anh - Wordnet