blighia sapida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blighia sapida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blighia sapida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blighia sapida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • blighia sapida

    Similar:

    akee: widely cultivated in tropical and subtropical regions for its fragrant flowers and colorful fruits; introduced in Jamaica by William Bligh

    Synonyms: akee tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).