billiard ball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

billiard ball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm billiard ball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của billiard ball.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • billiard ball

    ball used in playing billiards

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).