bilinear form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bilinear form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bilinear form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bilinear form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bilinear form

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dạng song tuyến tính