bibos gaurus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bibos gaurus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bibos gaurus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bibos gaurus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bibos gaurus

    Similar:

    gaur: wild ox of mountainous areas of eastern India

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).