beveled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beveled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beveled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beveled.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beveled

  * kỹ thuật

  có gờ

  nghiêng

  vát

  xây dựng:

  được cắt vát mép

  được làm vát

  hóa học & vật liệu:

  vát mép