benzoyl radical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

benzoyl radical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm benzoyl radical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của benzoyl radical.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • benzoyl radical

    Similar:

    benzoyl group: the univalent radical derived from benzoic acid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).