belligerency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

belligerency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm belligerency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của belligerency.

Từ điển Anh Việt

 • belligerency

  /bi'lidʤərəns/ (belligerency) /bi'lidʤərənsi/

  * danh từ

  tình trạng đang giao tranh; tình trạng đang tham chiến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • belligerency

  Similar:

  belligerence: hostile or warlike attitude or nature

  hostilities: fighting; acts of overt warfare

  the outbreak of hostilities