beaner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beaner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beaner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beaner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beaner

    Similar:

    beanball: a baseball deliberately thrown at the batter's head

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).