beanery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beanery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beanery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beanery.

Từ điển Anh Việt

  • beanery

    /'bi:nəri/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quán ăn (rẻ tiền)