batcher mixer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

batcher mixer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm batcher mixer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của batcher mixer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • batcher mixer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy trộn định lượng