balke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balke.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • balke

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phòng (trên) tầng thượng