baleen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baleen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baleen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baleen.

Từ điển Anh Việt

 • baleen

  /bə'li:n/

  * danh từ

  tấm sừng hàm (ở cá voi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • baleen

  Similar:

  whalebone: a horny material from the upper jaws of certain whales; used as the ribs of fans or as stays in corsets