backfilling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backfilling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backfilling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backfilling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • backfilling

  * kỹ thuật

  nền đắp

  sự lấp

  sự lấp đất

  sự lấp đầy

  xây dựng:

  sự đổ đất đắp

  việc lấp hố

  cơ khí & công trình:

  sự lấp lại