ayn rand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ayn rand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ayn rand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ayn rand.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ayn rand

    Similar:

    rand: United States writer (born in Russia) noted for her polemical novels and political conservativism (1905-1982)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).