aye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aye.

Từ điển Anh Việt

  • aye

    /ei/

    * phó từ

    luôn luôn; trong mọi trường hợp

    for aye: mãi mãi