avionic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avionic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avionic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avionic.

Từ điển Anh Việt

  • avionic

    xem avionics

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • avionic

    of or relating to avionics