avicennia officinalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avicennia officinalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avicennia officinalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avicennia officinalis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • avicennia officinalis

    Similar:

    white mangrove: a small to medium-sized tree growing in brackish water especially along the shores of the southwestern Pacific

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).