averrhoa bilimbi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

averrhoa bilimbi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm averrhoa bilimbi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của averrhoa bilimbi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • averrhoa bilimbi

    Similar:

    bilimbi: East Indian evergreen tree bearing very acid fruit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).