autodyne reception nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autodyne reception nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autodyne reception giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autodyne reception.

Từ điển Anh Việt

  • autodyne reception

    (Tech) thu tự sai [ĐL]