authenticate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authenticate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authenticate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authenticate.

Từ điển Anh Việt

 • authenticate

  /ɔ:'θentikeit/

  * ngoại động từ

  xác nhận là đúng, chứng minh là xác thực

  làm cho có giá trị; nhận thức (chữ ký...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • authenticate

  * kỹ thuật

  xác nhận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • authenticate

  establish the authenticity of something