audited accounts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audited accounts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audited accounts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audited accounts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • audited accounts

  * kinh tế

  chương mục đã thẩm định

  quyết toán đã thẩm định

  sổ cái đã thẩm định

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  quỹ được hạch toán