attrite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attrite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attrite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attrite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attrite

    * kỹ thuật

    cọ mòn

    mài mòn