ateles geoffroyi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ateles geoffroyi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ateles geoffroyi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ateles geoffroyi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ateles geoffroyi

    Similar:

    spider monkey: arboreal monkey of tropical America with long slender legs and long prehensile tail

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).