astreus pteridis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astreus pteridis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astreus pteridis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astreus pteridis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • astreus pteridis

    the largest earthstar; the fruiting body can measure 15 cm across when the rays are expanded

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).