associativity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associativity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associativity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associativity.

Từ điển Anh Việt

 • associativity

  tính kết hợp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • associativity

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tính ghép nối

  tính liên kết