arum palaestinum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arum palaestinum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arum palaestinum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arum palaestinum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arum palaestinum

    Similar:

    black calla: ornamental plant of Middle East cultivated for its dark purple spathe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).