arnold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arnold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arnold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arnold.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arnold

    English poet and literary critic (1822-1888)

    Synonyms: Matthew Arnold

    United States general and traitor in the American Revolution; in 1780 his plan to surrender West Point to the British was foiled (1741-1801)

    Synonyms: Benedict Arnold

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).