arnold toynbee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arnold toynbee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arnold toynbee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arnold toynbee.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arnold toynbee

    Similar:

    toynbee: English historian who studied the rise and fall of civilizations looking for cyclical patterns (1889-1975)

    Synonyms: Arnold Joseph Toynbee

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).