armilla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armilla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armilla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armilla.

Từ điển Anh Việt

 • armilla

  * danh từ

  vòng đeo tay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • armilla

  (archeology) a bracelet worn around the wrist or arm

  Similar:

  armillary sphere: a celestial globe consisting of metal hoops; used by early astronomers to determine the positions of stars