arl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arl.

Từ điển Anh Việt

  • arl

    Tên một phương pháp lưu trữ và truy tìm thông tin