arll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arll.

Từ điển Anh Việt

  • arll

    Phương pháp RLL cải tiến