arkansas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arkansas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arkansas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arkansas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arkansas

    a state in south central United States; one of the Confederate states during the American Civil War

    Synonyms: Land of Opportunity, AR

    a river that rises in the Rocky Mountains in Colorado and flows southeast through Kansas and Oklahoma and through Arkansas to become a tributary of the Mississippi River

    Synonyms: Arkansas River

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).