arj nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arj nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arj giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arj.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arj

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    định dạng ARJ