ariocarpus fissuratus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ariocarpus fissuratus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ariocarpus fissuratus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ariocarpus fissuratus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ariocarpus fissuratus

    Similar:

    living rock: usually unbranched usually spineless cactus covered with warty tubercles and having magenta flowers and white or green fruit; resembles the related mescal; northeastern Mexico and southwestern United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).