argyll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argyll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argyll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argyll.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • argyll

  a covered gravy holder of silver or other metal containing a detachable central vessel for hot water to keep the gravy warm

  Synonyms: argyle

  Similar:

  argyle: a design consisting of a pattern of varicolored diamonds on a solid background (originally for knitted articles); patterned after the tartan of a clan in western Scotland

  argyle: a sock knitted or woven with an argyle design (usually used in the plural)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).