argyle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argyle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argyle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argyle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • argyle

  a design consisting of a pattern of varicolored diamonds on a solid background (originally for knitted articles); patterned after the tartan of a clan in western Scotland

  Synonyms: argyll

  a sock knitted or woven with an argyle design (usually used in the plural)

  Synonyms: argyll

  Similar:

  argyll: a covered gravy holder of silver or other metal containing a detachable central vessel for hot water to keep the gravy warm

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).