argus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argus.

Từ điển Anh Việt

 • argus

  /'ɑ:gəs/

  * danh từ

  (thần thoại,thần học) A-guýt (người trăm mắt)

  người canh gác luôn luôn cảnh giác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • argus

  (Greek mythology) a giant with 100 eyes; was guardian of the heifer Io and was slain by Hermes

  large brilliantly patterned East Indian pheasant

  Synonyms: argus pheasant