argos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • argos

    an ancient city in southeastern Greece; dominated the Peloponnese in the 7th century BC

    Similar:

    argo: formerly a large constellation in the southern hemisphere between Canis Major and the Southern Cross; now divided into Carina and Pyxis and Puppis and Vela

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).