argosy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argosy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argosy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argosy.

Từ điển Anh Việt

 • argosy

  /'ɑ:gəsi/

  * danh từ

  (sử học), thơ tàu buôn lớn, đoàn tàu buôn lớn

  (thơ ca) con tàu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • argosy

  one or more large merchant ships