argonon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argonon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argonon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argonon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • argonon

    Similar:

    noble gas: any of the chemically inert gaseous elements of the helium group in the periodic table

    Synonyms: inert gas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).