argasid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argasid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argasid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argasid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • argasid

    Similar:

    soft tick: tick lacking a dorsal shield and having mouth parts on the under side of the head

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).