arctotis stoechadifolia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arctotis stoechadifolia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arctotis stoechadifolia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arctotis stoechadifolia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arctotis stoechadifolia

    Similar:

    blue-eyed african daisy: bushy perennial of South Africa with white or violet flowers; in its native region often clothes entire valley sides in a sheet of color

    Synonyms: Arctotis venusta

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).