arbutus unedo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arbutus unedo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arbutus unedo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arbutus unedo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arbutus unedo

    Similar:

    strawberry tree: small evergreen European shrubby tree bearing many-seeded scarlet berries that are edible but bland; of Ireland, southern Europe, Asia Minor

    Synonyms: Irish strawberry

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).