arauca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arauca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arauca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arauca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arauca

    a river that rises in northern Colombia and flows generally eastward to the Orinoco in central Venezuela

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).