arara nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arara nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arara giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arara.

Từ điển Anh Việt

  • arara

    * danh từ

    cá nục